dijous, 17 de novembre de 2011

Convoquem assemblea general de membres de la Secció de Muntanya per al proper dia 24 de novembre de 2011 als locals del CEV


-Convoquem  assemblea general de membres de la Secció de Muntanya per al proper dia 24 de novembre de 2011 als locals del CEV  amb el següent orde  del dia:.

              

               -Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior

      -Informe de la junta directiva

      -Proposta  de participació directa dels membres.  Proposta de  directiva oberta amb reunions       periòdiques amb la junta  directiva.

               -Proposta d'activitats per al 2012

               -Memòria 2011

               -Precs i preguntes


El president de la Secció de Muntanya del CEV
Vicente Sánchez Garrigós

--

Imatge