dimecres, 17 de novembre de 2010

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sección de Montaña

Estimats tots

 

Us convoquem a l'assemblea general ordinària que tindrà lloc a la sala 1 del CEV a les 21:30 hrs. del pròxim 25 de novembre de 2010 amb el següent ordre del dia :

 

a) Lectura i aprovació si escau de l'acta de l'última assemblea

 

b) Presentació per part de la Junta Directiva de la Memòria anual 2010 amb l'informe de gestió econòmica i d'activitats.

 

c) Presentació de la Programació per l'any 2011 de Activitats i Pressupost.

 

d) Propostes d'adquisició de material comú.

 

e) Proposta per sufragar l'equipament d'una via d'escalada nova

 

f) Precs i preguntes dels membres

 

 

A més a més i aprofitant que hi serem tots ja a la sala 1 del CEV, us convoquem a l'assemblea extra ordinària a les 22: 00 hrs. amb un únic punt a l'ordre del dia;

 

-Aprovació, si escau, de la reforma dels estatuts i reglament de material de la secció de muntanya.

 

 

Els nous estatuts i el nou reglament d'ús de material els podeu trobar al següent link del blog de la Secció:

 

http://secciomuntanyacev.blogspot.com/p/estatuts-i-reglament-de-material.html .

 

 

La Junta Directiva de la Secció de Muntanya del CEV