dissabte, 23 d’octubre de 2010

Escalando en el Tallat Roig

Eva haciendo de primera en "Hasta aquí llego la riada" IV-

Adolfo en el desplome de "Voltio a la plancha" Vº

Javier G. Vercher en "Argilaga que empalaga" Vº+

Maite en "De sol a sol" IV+

Maite, Eva, Visentpresident y Adolfo en "De sol a sol" y "La procesió va per dins" IV+